Баянаульский
аграрно-технический колледж
Справки по телефону 8(71840)9-25-10
График учебного процесса

Баянауыл аграрлық-техникалық қолледжі 2015-2016 оқу жылына арналған оқу процессінің графигі  

График учебного процесса Баянаульского аграрно-технического колледжа 2015-2016 учебный  год

Мамандығы Курс топ қырқүйек қазан қараша
1-5 7-12 14-19 21-26 28-3 5-10 12-17 19-24 26-31 2-7 9-14 16-21 23-28
1 1114000
Дәнекерлеу ісі
3 ГЭС-31 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
2 1304000 Электрондық есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру 3 ЭВМ-31 Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р
3 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 10
 ай
ҒҚСП-11 т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
4 1304000 Электрондық есептеу техника және бағдарламалық қамтамасыздандыру 2 ЭВМ-21 т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
5 1401000 Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану 2 ҒҚСП-21 т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
6 0508000 Тамақтандыруды ұйымдастыру 1 АҚ-11 т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
7 1504000 Ферма
 шаруашылығы
1 ФШ-11 т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6

 

желтоқсан қантар ақпан наурыз
30-5 7-12 14-19 21-26 28-2 4-9 11-16 18-23 25-30 1-6 8-13 15-20 22-27 29-5 7-12 14-19 21-26 28-2
Р Р Р Р К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Е
Р Р Р Р К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Е
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
К К т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө18
Е
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
К К т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
К К т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6

 

сәуір мамыр маусым кол-во
4-9 11-16 18-23 25-30 2-7 9-14 16-21 23-28 30-4 6-11 13-18 20-25 27-2 т/о ө/о
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Е   360 1044
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Е   360 1044
Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Е   864 576
т
ө6
Р Р Р Р Р Р Р Р Е Е К К 978 390
т
ө6
Р Р Р Р Р Р Р Р Е Е К К 972 396
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
П П П К К 1110 330
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
т
ө6
П П П К К 1110 330

 

Шартты белгілеулер:
Условные обозначения:
теориялық оқыту
теорет. обучение
Т
Өндірістік оқыту
произв.обучение
Ө
Практика
 
П
Емтихан
Экзамены
Е
Демалыс
Каникулы
К